EEN KWESTIE VAN GECALCULEERDE RISICO'S NEMEN

Ondernemen bestaat voor een groot deel uit het nemen van gecalculeerde risico’s.
Door vooraf goed uw huiswerk te doen, door vooraf de juiste maatregelen te nemen en door
te luisteren naar uw gevoel bent u in staat de risico’s tot een minimum te beperken en uw
onderneming tot een succes te maken. Maar hoe doet u dat in uw huwelijk?


HET HUWELIJK ALS BEDRIJFSRISICO

Bij een huwelijk gaat het net wat anders allemaal. Liefde maakt blind immers!
Eén op de drie huwelijken in Nederland gaat mis. In ondernemerskringen zelfs één op de twee.
Maar weinig ondernemers realiseren zich dat hun huwelijk ook een van de bedrijfsrisico’s is en
derhalve ook professioneel benaderd zou moeten worden. Zowel als het nog goed gaat als op het
moment dat het mis gaat. In beide situaties zijn wij gespecialiseerd en staan we u als succesvol
ondernemer graag terzijde.
  Laat (het einde van) uw huwelijk niet ten koste gaan van uw onderneming.
Wees zuinig op waar u jarenlang hard voor hebt gewerkt.
Neem tijdig een professional in de arm!